Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
Links


Amerikaanse Smient - Anas americana

E? waarneming: 29-3-1992: 1 man tussen de Smienten.