Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
Links


Blauwe Reiger - Ardea cinerea

Blauwe Reiger in Vlietland, 3-1-2004

De Blauwe Reiger komt vooral in het voorjaar en nazomer op de Vogelplas Starrevaart voor. Dit hangt samen met een grote broedkolonie (150 paren) bij landgoed Duivenvoorde. Het betreft vooral overvliegende vogels, die op weg van en naar de broedkolonie de Vogelplas passeren. Ook foerageert de soort wel rond de Vogelplas. De laatste jaren neemt het aantal verblijvende vogels rond de plas af. Dit is een weerspiegeling van de recente sterke afname van de kolonie bij Duivenvoorde.

Af en toe wordt gerichte trek waargenomen: 7-9-1988: 13 ZW, 9-2-1989: 5 NW, 29-12-1992: 7 O, 19-9-1993: 7 ZW, 20-8-1997: 8 W en 17-10-2001: 19 Z.

Blauwe Reiger foeragerend langs de snelweg, 12-4-2003

grotere aantallen (tp)
15-8-198914 ex.2-10-199620 ex.
8-7-199014 ex.27-9-199721 ex.
17-9-199537 ex.3-9-199925 ex.


Laatste revisie: maart 2000