Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
Links


Boompieper - Anthus trivialis

Boompieper, 17-4-2003

De Boompieper wordt op de Vogelplas Starrevaart bijna jaarlijks gezien maar in zeer kleine aantallen. De meeste waarnemingen worden gedaan tijdens de najaarstrek, in september, en wat minder tijdens de voorjaarstrek, eind april tot half mei. Het betrof steeds een enkel exemplaar, behalve 1-9-1991: 3 overvliegend, 17-9-1995: 3 overvliegend, 7-4-2002: 2 verblijvend en 17-4-2003: 3 verblijvend. Een afwijkende waarneming betreft een verblijvend vogel op 3-7-1988.


Laatste revisie: april 2003