Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
Links


Braamsluiper - Sylvia curruca

Zo af en toe broedt de Braamsluiper in het gebied. Vooral de laatste jaren is de soort vaste gast geworden. De lokatie is steeds het struweel bij de bebouwing langs de Vliet, vooral de strook ten zuidwesten van de volkstuintjes. Buiten de waarnemingen van een zingende man wordt de soort weinig gezien. De laatste waarnemingen zijn doorgaans in juni en de najaarstrek verloopt nagenoeg onzichtbaar. Enige najaarswaarneming is 1-9-2004: 1 ex. in het riet langs de Kniplaan.

De waarnemingen in de jaren dat de soort niet heeft gebroed zijn: 28-5-1989: 1 ex., 5-5-1991: 1 ex. en 6-7-1994: 1 ex..

jaaroverzicht
 '88'89'90'91'92'93'94'95'96'97'98'99'00Totaal
Eerste-28-526-45-5---1-6--17-59-55-526-4
Laatste------6-7-----2-66-7


Laatste revisie: oktober 2001