Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
Links


Brandgans - Branta leucopsis

Brandganzen in de vlucht, 25-9-2005

De Brandgans is een soort die niet vaak op de Vogelplas aanwezig is. De meeste vogels worden overtrekkend gezien, met waarnemingen van oktober tot in mei. De soort wordt vooral gezien tijdens vorsttrek, en af en toe tijdens de voorjaarstrek naar het noorden.

Door het jaar heen zijn vogels aanwezig van tamme komaf. Vooral sinds 1996 worden regelmatig exemplaren gezien van een groep van 10 tamme Brandganzen die in de omgeving van de Vliet bivakeren. Deze blijken ook te broeden, getuige de waarneming van een paar met jongen in de Vliet op 9-6-2003. De laatste jaren kan het aantal verblijvende brandganzen oplopen tot pm. 20.

Soms verblijven vogels van wilde komaf. Dit gebeurt meestal in vorstperioden en de Brandganzen komen dan vaak mee met Kolganzen, zoals op 2-2-1992: 2 ex. temidden van 17 Kolganzen en 2 Grauwe Ganzen, in een wak in de grotendeels bevroren Vogelplas, of 9-11-2003: 23 Brandganzen met 60 Kolganzen.

grotere aantallen (ov)
14-2-1991105 N5-12-2002130 Z
29-11-1992134 ZW22-2-2003390 NO
2-3-1996180 NW26-2-2003570 NO
13-5-200195 NO27-3-2003106
5-1-2002210 N7-11-2003100
10-1-200213030-4-200477 NO

Brandganzen vliegen noordwaarts, 22-2-2003

Brandgans met jongen in de Vliet, 9-6-2003


Laatste revisie: mei 2004