Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
Links


Breedbekstrandloper - Limicola falcinellus

Vlak na de voltooiing van de Vogelplas, toen de waterstand in het voorjaar extreem laag was en de omstandigheden voor strandlopers erg goed, is een Breedbekstrandloper gezien van 16 t/m 22-5-1996.