Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
Links


Brilduiker - Bucephala clangula

Baltsende Brilduikers, 17-2-2008 (Foto ? Ren? de Kleijn & George Pieterse)

In de loop der jaren is de Brilduiker steeds algemener geworden op de Vogelplas Starrevaart. Van oktober tot in mei is de soort present. De soort is een wintergast die in Nederland vooral in januari en februari hoge aantallen bereikt. Op de Vogelplas zijn de aantallen dan juist lager dan in de andere wintermaanden. Dit duidt erop dat de Brilduiker vooral tijdens de doortrek de Vogelplas bezoekt.

Meestal betreft het vrouwen of onvolwassen vogels, mannen worden veel minder gezien. Slechts 15% van de waargenomen vogels waren mannen. In maart vindt er zuidwaartse trek plaats van adulte vogels voor balts en paarvorming. Dit is op de Vogelplas te merken aan het aandeel van volwassen mannen dat in maart toeneemt tot 30%.

Opvallend is dat de Brilduiker jaarlijks kortstondig in juli verschijnt. Dit zal te maken hebben met de dispersie die na het broedseizoen optreedt.

Alle zomerwaarnemingen zijn: 1-6-1989: 1 vrouw, 23-7-1997: 1 juveniel, 17-7-1998: 1 vrouw, 12 en 31-7-1999: 1 juveniel, 6-7-2000: 1 man, 26-7-2001: 3 ex., 29-7-2001: 1 ex., 7 t/m 17-7-2002: 1 vrouw 15-7-2003: 2 ex. en 8-7-2004: 2x..

jaaroverzicht
 '88'89'90'91'92'93'94'95'96'97Totaal
Laatste29-39-121-15-53-511-58-45-429-427-411-5
Eerste16-1031-1025-1110-1120-1024-105-1122-102-1116-1016-10

grotere aantallen
10-3-199614 ex.14-2-199712 ex.
17-3-199616 ex.22-3-199720 ex.
24-3-199612 ex.6-4-199715 ex.

Baltsende Brilduikers, 18-2-2006
Baltsende man Brilduiker, 4-3-2005

Groepsbalts van Brilduikers, 15-3-2003

Man Brilduiker in eclipskleed, 15-3-2003

Adult vrouw Brilduiker met volledige slagpenrui, 16-8-2006 (Foto ? Ren? de Kleijn)

Adult man Brilduiker, 10-12-2006 (Foto ? Ren? de Kleijn en George Pieterse)

Adult man Brilduiker, 8-12-2007 (Foto ? George Pieterse)