Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
Links


Buidelmees - Remiz pendulinus

Buidelmees, 25-9-1999

De Buidelmees is een soort die in Nederland in toenemende mate doortrekt en tegenwoordig ook broedt. Het hoogtepunt lag halverwege de jaren negentig. In latere jaren lijkt de soort minder algemeen.

Op de Vogelplas Starrevaart verscheen de soort in 1992. Vooral van eind september tot eind oktober kan de Buidelmees worden aangetroffen, vaak foeragerend op de pluimen van de grote lisdodde. De soort is vrij luidruchtig en valt snel op, ook door de gewoonte om net als Baardmannen af en toe op grote hoogte roepend rond te vliegen en dan weer in te vallen. Grotere groepen bestaan vaak grotendeels uit juveniele vogels. Soms wordt de soort overtrekkend gezien, zoals 19-9-1999: 4 Z en 28-9-2001: 2 Z.

In 1994 was de soort ook in het voorjaar aanwezig. Op 29-5-1994 en 19-6-1994 werd een man waargenomen. Volgens de criteria van het BMP-project van het SOVON is dan sprake van een territorium, maar er zijn geen verdere waarnemingen gedaan die het aannemelijk maken dat van een daadwerkelijke broedpoging sprake was.

De enige andere voorjaarswaarneming is 9-5-2000: 1 ex..

grotere aantallen
24-9-199410 ex.
19-9-19994 ex.
25-9-19997 ex.

jaaroverzicht
 '88'89'90'91'92'93'94'95'96'97'98'99'00Totaal
Maximum----321032-17110
Waarnemingen----22321-33116
Totaal aantal----431252-311140
Broedgevallen------1-------


Laatste revisie: september 2001