Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
Links


Canadese Gans - Branta canadensis

Canadese Ganzen, 17-11-2002

De Canadese Gans werd in de beginjaren van de Vogelplas Starrevaart nauwelijks waargenomen. Er waren tot 1996 drie waarnemingen: 22-2-1991: 1 ZO,? 3-4-1994: 5 NW en 26-11-1995: 2 ex. verblijvend. Vanaf maart 1996 verblijft de soort regelmatig, met 1 tot 6 ex.. Van 31-8-1997 t/m 30-11-1997 was? de Vogelplas Starrevaart in gebruik als slaapplaats voor een groep die groeide van 33 naar 48 vogels.