Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
Links


Carolina-eend - Aix sponsa

Man Carolina-eend, 26-4-2004 (Foto ? Adri de Groot)

Waarnemingen van de Carolina-eend betreffen doorgaans uit collecties ontsnapte vogels. Twee waarnemingen: 5-5-1996: 1 man en 26-4-2004: 1 man.

In een particuliere waterwild-collectie langs de Oostvlietweg is een paar geleewiekte Carolina-eenden aanwezig. In 2003 heeft dit paar 10 jongen grootgebracht die uiteindelijk zijn weggevlogen. Dit is de mogelijke bron van de waarneming in 2004. Dit verhaal is vermoedelijk typerend voor de herkomst van veel exoten op de Vogelplas Starrevaart.


Laatste revisie: juni 2004