Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
Links


Cetti's Zanger - Cettia cetti

Cetti's Zanger, 2-10-2012

In Vlietland waren er drie waarnemingen van Cetti's Zangers: 28-7-1973 1 ex., 25-2-1978 1 ex. en van 17-5-1979 tot 12-6-1979 1 vogel die een territorium had in de Meeslouwerpolder.

Na een aantal strenge winters begin jaren 80 is de Cetti's Zanger uit Nederland verdwenen. Het duurde tot 2004 voordat er weer een vogel werd waargenomen. Op 7-11-2004 werd een adult vrouw gevangen bij het ringen in het zuidwestelijke rietveld van de Vogelplas Starrevaart. Op 3-3-2005 werd 1 waarschijnlijke Cetti's Zanger gezien die langs de uitkijktoren van de Meeslouwerplas naar de rietkraag in de Vogelplas Starrevaart vloog. Op 15-3-2009 werd de eerste zingende vogel waargenomen, in het zuidelijk deel van de Meeslouwerplas. Inmiddels was er in de Biesbosch een snel groeiende populatie ontstaan van honderden territoria. Definitieve vestiging kon niet lang uitblijven. Op 17-8-2011 werd een zingende vogel waargenomen bij de kijkhut van de Vogelplas Starrevaart. Deze vogel werd met regelmaat waargenomen in de maanden erna. In 2012 waren zeker 1 en vermoedelijk zelfs 2 territoria in de Meeslouwerplas.

Cetti's Zanger, 7-11-2004

Cetti's Zanger, 7-11-2004


Laatste revisie: oktober 2012