Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
Links


Drieteenmeeuw - Rissa tridactyla

Eerste winter Drieteenmeeuw, later geslagen door Middelste Jager (inzet ? Marcel Langelaan), 4-12-2007

De Drieteenmeeuw is een zeevogel die slechts zelden in het gebied wordt gezien. Op 6-3-1999 verbleef 1 adulte Drieteenmeeuw op de Meeslouwerplas. Op 4-12-2007 werd een eerste winter Drieteenmeeuw gezien die werd aangevallen door de toen aanwezige Middelste Jager. Later op de dag bleek dat de Middelste Jager op de slikplaat vrat van het karkas van een adult winterkleed Drieteenmeeuw, kennelijk al eerder geslagen. Die dag werd ook de eerste winter Drieteenmeeuw geslagen. Op 25-3-2009 werd een adulte Drieteenmeeuw in de Kokmeeuwenkolonie op het schelpeneiland gezien.

Adulte Drieteenmeeuw op schelpeneiland, 25-3-2009 (Foto ? Benny Middendorp)


Laatste revisie: maart 2009