Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
Links


Fazant - Phasianus colchicus

Fazant, 3-4-2005 (Foto ? Rick van der Weijde)

De Fazant maakt op de Vogelplas Starrevaart in vergelijking met de Patrijs een omgekeerde ontwikkeling door. In 1988 was de soort wel al aanwezig, maar in vrij kleine aantallen. Na 1988 nam de stand, en ook de broedstand, snel toe. De toenemende verruiging van het terrein en de aanplant van de bosschages zullen daarin een rol hebben gespeeld. Belangrijker echter is de rol die de jagers hebben gespeeld. De Fazant werd 's winters in de percelen van Staatsbosbeheer flink bijgevoerd. Wellicht is de soort in de beginjaren ook uitgezet.

grotere aantallen
17-2-199134 ex.
1-9-199129 ex.
25-12-199130 ex.