Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
Links


Fitis - Phylloscopus trochilus

Fitis, 29-4-2008 (Foto ? Sytze Jongma)

De Fitis heeft in de loop der jaren als broedvogel rond de Vogelplas Starrevaart een flinke opmars gemaakt. De soort is voornamelijk in de bosaanplant van SBB te vinden. In de eerste jaren was het favoriete broedterrein de dan nog lage aanplant langs de toegangsweg tot het SBB-terrein en de percelen langs de snelweg. Als in de latere jaren de aanplant van met name de percelen eik opgroeien, is de soort daar te vinden. Aangezien het oppervlak van deze aanplant groter is, zijn ook de aantallen Fitissen groter. In de laatste jaren worden ook de rietvelden opgezocht, als daar op sommige plaatsen wilgenopslag ontstaat.

De soort arriveert doorgaans in de eerste week van april, en is tot in september nog in het terrein aan te treffen. De maandgrafiek laat eerder de zangactiviteit zien dan het daadwerkelijk aantal vogels.

jaaroverzicht
 '88'89'90'91'92'93'94'95'96'97Totaal
Eerste12-428-31-41-426-44-43-45-48-46-428-3
Laatste7-84-88-74-827-922-618-9-11-86-927-9