Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
Links


Fuut - Podiceps cristatus

Fuut met laat broedsel, 13-8-2005

De Fuut is niet erg algemeen op de Vogelplas Starrevaart. Alleen in 1988 was er in augustus een trekpiek, met 40 ex. op 26-8-1988. In de jaren daarna komen de aantallen nauwelijks boven het broedbestand uit. Na de voltooiing van de aanleg van de Vogelplas Starrevaart wordt de soort wel iets algemener, met een piek van 39 ex. op 6-10-1996.

In het winterhalfjaar is de Fuut nagenoeg afwezig op de Vogelplas. De soort prefereert het diepere water van de recreatieplas Vlietland. De aantallen aldaar liggen rond de 50 ex. met als maxima 15-12-1991: 58 ex. en 18-10-1992: 56 ex..

Net als bij de Dodaars loopt ook de Fuut als broedvogel in de loop der jaren terug, van 12 broedpaar in 1988 tot 6 broedpaar in de periode 1990-1994. Wellicht biedt de Vogelplas niet genoeg voedsel. In het broedseizoen is regelmatig waargenomen dat de Futen heen en weer vliegen tussen de plas en nabije poldersloten. Foerageervluchten, tot maximaal enkele kilometers, is vaker gezien bij het benutten van geschikte maar voedselarme gebieden[4]. Met de vergroting van de plas in 1995 verdubbelt het aantal broedpaar tot 10-15 paar.

grotere aantallen
3-7-198827 ex.17-4-199926 ex.
26-8-198840 ex.28-4-199926 ex.
6-10-199639 ex.1-11-200034 ex.
23-10-199625 ex.13-4-200140 ex.
18-11-199725 ex.18-9-200150 ex.

Baltsende Futen, 30-5-2004


Laatste revisie: maart 2000