Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
Links


Gaai - Garrulus glandarius

Gaai in Leidschendammerhout, 18-11-2005 (Foto ? Sytze Jongma)

De Gaai broedt bijna jaarlijks op de Vogelplas Starrevaart. Alleen in 1987 en 1990 ontbrak de soort. De vogel is vooral in de bosaanplant van SBB aan te treffen.

In april en tussen half september en half oktober worden ook trekkende vogels waargenomen. Het gaat om kleine aantallen, tot maximaal 6 ex. op 9-10-1994.

Gaai in Leidschendammerhout, 28-1-2006 (Foto ? Sytze Jongma)