Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
Links


Gele Kwikstaart - Motacilla flava

De Gele Kwikstaart was in de eerste jaren een gewone verschijning rond de Vogelplas. Vooral de jonge aanplant direct grenzend aan de plas vormde een geliefde broedplaats, met in de eerste twee jaar 6 en 7 broedgevallen. In de jaren daarna werd nog tweemaal gebroed, beide malen in de ruigte die op was gekomen na afgravingen in het gebied. Na 1991 heeft de soort enige tijd niet meer in het gebied gebroed. Na voltooiing van de Vogelplas was de soort weer present, in 1995 en 1996.

In het voorjaar trekt de soort vooral tussen half april en half mei door. Verschillende ondersoorten kunnen dan tegelijkertijd aanwezig zijn, zoals op 15-4-1988: (3 man en 2 vrouw Gele, 4 man en 3 vrouw Noordse en 1 man Engelse Kwikstaart) en 15-5-1988 (naast 11 doortrekkende Gele Kwikstaarten ook 4 verblijvende waarvan 2 man Noordse Kwikstaart). De najaarstrek is van half augustus tot in september, de laatste waarnemingen vallen in oktober.

jaaroverzicht
 '88'89'90'91'92'93'94'95'96'97Totaal
Eerste15-428-31-46-426-422-423-422-414-46-428-3
Laatste1-1017-923-929-925-930-99-108-108-96-99-10

grotere aantallen
15-5-198813 ex.17-9-198915 ex.
12-6-198816 ex.30-8-199219 ex.
3-7-198818 ex.20-8-199514 ex.