Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
Links


Glanskop - Parus palustris

Glanskop op vetbol in Leidschendammerhout, 16-1-2005 (Foto ? Sytze Jongma)

Op 15-10-2000 werd de soort voor het eerst in het gebied waargenomen, in de bosaanplant ten zuiden van de Vogelplas. Aansluitend hierop heeft de soort in 2001 ook gebroed. Ook in 2003 is de soort weer waargenomen op deze plek: 4-5-2003: 1 ex., 28-5-2003: 1 ex. en 19-10-2003: 2 ex.. In 2004 is de vogel niet opgemerkt als broedvogel, met alleen een waarneming op 12-4-2004: 1 ex. langs het pad naar de kijkhut. In 2005 was de soort weer in de bosaanplant present. Na waarnemingen van 1 ex. op 12-1-2005, 16-1-2005 en 29-1-2005 en 2 ex. op 8-2-2005 werd een gepaarde zingende man waargenomen op 17-4-2005 en 9-5-2005.


Laatste revisie: mei 2005