Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
Links


Goudplevier - Pluvialis apricaria

Goudplevier op schelpeneiland, 9-12-2006

In de polders rond de Vogelplas Starrevaart verblijven in het winterhalfjaar veel Goudplevieren. In de periode oktober-januari worden op de Vogelplas vaak overvliegende groepjes gezien. De soort verbleef tot 1999 slechts zelden. Vanaf 1999 bevolken Goudplevieren vrij massaal de slikplaat, met aantallen die oplopen vanaf augustus met een hoogtepunt van rond de 1000 ex. in oktober. De Goudplevieren verblijven vooral overdag in het gebied. 's Ochtends vroeg zijn ze afwezig en gedurende de ochtend vallen ze in groepjes binnen. Dit patroon is identiek aan de Smient, die hetzelfde foerageergebied heeft als de Goudplevier.

Goudplevieren, 4-8-2002 (Foto ? Roland Groenen)

De meeste waarnemingen betreffen de noordelijke ondersoort, P. a. albifrons. Op 7-5-1989 verbleef 1 ex. van de zuidelijke ondersoort, P. a. apricaria, in zomerkleed.

Er zijn twee zomerwaarnemingen, 11-6-1989: 1 N-trekkend en 10-7-1993: 3 overvliegend.

Goudplevieren op de slikplaat, 28-9-2001

Paniek onder de Goudplevieren, 25-9-2005 (Foto ? Mike Melis)

jaaroverzicht
 '88'89'90'91'92'93'94'95'96'97'98'99'00'01Totaal
Laatste10-47-5-1-415-330-1-5-4--14-2-13-218-27-5
Eerste11-811-1123-921-927-921-1122-1015-1012-10-28-825-99-822-811-8

grotere aantallen
17-11-1989120 ex.9-10-20001370 ex.
6-12-1992108 ex.6-10-20011100 ex.
7-12-1999410 ex.2-12-2001940 ex.
27-9-2000930 ex.


Laatste revisie: juli 2002