Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
Links


Grauwe Franjepoot - Phalaropus lobatus

Juveniele Grauwe Franjepoot, 21-8-2005

Op 26-7-2005 verbleef een Grauwe Franjepoot op de slikplaat van de Vogelplas Starrevaart. Het betrof een adulte vogel ruiend naar winterkleed. Op 21-8-2005 werd een juveniele Grauwe Franjepoot ontdekt. Deze liet zich van zeer dichtbij zien en fotograferen aan de oostzijde van het gebied, net ten noorden van het natte rietveld. Enkele van de foto's zijn hieronder te zien. Ook op www.waarneming.nl staan enkele foto's van deze vogel. De vogel is tot 22-8-2005 's avonds nog gezien.

Tweemaal eerder is een Grauwe Franjepoot waargenomen op de Vogelplas Starrevaart: op 4-11-2000 verbleef 's middags kortstondig 1 ex. midden op de plas en op 18-11-2001 verbleef 's ochtends kortstondig 1 ex. in de noordwesthoek. Deze november-waarnemingen vallen buiten het gebruikelijke patroon van het voorkomen van de Grauwe Franjepoot. Het hoogtepunt in het voorkomen valt in de periode augustus-oktober. In november wordt de soort in Nederland nauwelijks meer gezien, terwijl dit wel het hoogtepunt is in de doortrek van de Rosse Franjepoot. De beschrijving van de waarneming door de waarnemers sluit verwarring met Rosse Franjepoot echter vrijwel uit.

Juveniele Grauwe Franjepoot, 21-8-2005 (Foto ? Sytze Jongma)

Juveniele Grauwe Franjepoot, 21-8-2005 (Foto ? Ren? de Kleijn)

Juveniele Grauwe Franjepoot, 21-8-2005 (Foto ? Ren? de Kleijn)

Grauwe Franjepoot op de slikplaat, 26-7-2005 (Foto ? Adri de Groot)


Laatste revisie: augustus 2005