Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
Links


Grauwe Kiekendief - Circus pygargus

Op de Meeslouwerpolder was de Grauwe Kiekendief een zeldzame doortrekker in het voorjaar. Van de Vogelplas Starrevaart is slechts ?n waarneming bekend: 22-5-1988: 1 ex. hoog overvliegend.