Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
Links


Groenling - Carduelis chloris

Groenling, 8-7-2007 (Foto ? Roland Groenen)

De favoriete broedplaats van de Groenling is de coniferenhaag vlak naast de volkstuintjes langs de Vliet, waar de soort bijna jaarlijks broedt. Soms broedt de soort ook op andere plaatsen langs de Vliet en langs de Kniplaan. In de bosaanplant komt de soort niet voor.

Buiten het broedseizoen wordt de soort vooral tijdens de slaaptrek gezien, op weg van en naar landgoed de Horsten. In de Meeslouwerpolder waren vaak ook grote troepen in het gebied aanwezig, bij de Vogelplas Starrevaart was dat niet het geval.

grotere aantallen
11-9-198813 ex.20-11-199412 ex.
1-10-198825 ex.10-4-199716 ex.
24-2-199030 ex.