Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
Links


Grote Franjepoot - Phalaropus tricolor

Juveniele Grote Franjepoot naast Kievit, 13-10-2004

Op 13-10-2004 werd 's ochtends door Hans Hersbach en Rogier Verbeek een afwijkende steltloper ontdekt. Zij wezen Adri de Groot op de vogel die ze vrij snel als franjepoot herkenden. Wegens ontbreken van donkere vlek achter het oog dachten ze voorzichtig aan grote franjepoot. Vincent van der Spek werd opgetrommeld, en die kon de determinatie als grote franjepoot bevestigen: "Alles eraan gezien: formaat goed (groter dan Bontje), vrij lange, slanke snavel, wenkbrauwstreep maar geen donkere vlek achter het oog, gelige, vrij lange poten, witte stuit in de vlucht en geen vleugelstreep."

De grote franjepoot foerageerde steeds op het plas-dras gedeelte van de westkant van de slikplaat, en is t/m 17-10-2004 gezien. De vogel trok grote belangstelling aangezien het ook voor Nederlandse begrippen om een bijzondere waarneming ging.

Van enige afstand konden foto's worden gemaakt. Hieronder een selectie van de beste opnames, twee vanaf de Vlietzijde en de derde vanaf de Kniplaan. De vogel had donkere tertials, wat wijst op een juveniele vogel ruiend naar 1e winterkleed.

De waarneming is geaccepteerd door de CDNA.

Juveniele Grote Franjepoot, 13-10-2004

Juveniele Grote Franjepoot, hier is geheel grijze kruin te zien, 13-10-2004

Juveniele Grote Franjepoot, met typische silhouet van gekantelde sauskom, 13-10-2004


Laatste revisie: oktober 2004