Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
Links


Grote Gele Kwikstaart - Motacilla cinerea

Grote Gele Kwikstaart, 29-12-2008 (Foto ? Adri de Groot)

De Grote Gele Kwikstaart wordt jaarlijks gezien, meestal met 1 of 2 ex. overvliegend tijdens de najaarstrek, van half september tot in november. Grotere aantallen zijn 13-10-2001: 9 ex. (waarvan een groep van 5) en 5-10-2005: 6 ex. NO.

In de winter, van november tot januari, verblijft de soort soms, tot maximaal 4 ex. op 3-11-1993. In het voorjaar is de soort schaarser, met slechts enkele trekwaarnemingen in mei.

jaaroverzicht
 '88'89'90'91'92'93'94'95'96'97'98'99'00Totaal
Maximum1   2412111114
Waarnemingen1   24441134428
Totaal aantal1   37461134434
Laatste      1-28-1  1-5  1-5
Eerste1-10   27-930-918-95-1114-1221-99-1019-910-910-9

Grote Gele Kwikstaart, 24-2-2006 (Foto ? Edwin Leemans)

Grote Gele Kwikstaart winterkleed in Leidschendammerhout, 29-1-2006 (Foto ? Sytze Jongma)


Laatste revisie: oktober 2001