Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
Links


Grote Karekiet - Acrocephalus arundinaceus

Grote karekiet in Vlietland, 25-5-2004 (Foto ? Adri de Groot)

In de Meeslouwerpolder van voor 1985 was de Grote Karekiet een gewone verschijning. Van 1975 t/m 1987 broedde jaarlijks 1 tot 6 paren. De soort is nadien zeldzaam geworden in Nederland. Op de Vogelplas Starrevaart broedt de Grote Karekiet slechts incidenteel. Dit komt mede door de omstandigheden in het terrein. Na de voltooiing van de aanleg van de Vogelplas blijkt dat het natte riet niet goed tot ontwikkeling komt. Dit is niet in het voordeel van de soort, die het vooral van overjarig nat riet moet hebben.

De Grote Karekiet heeft gebroed in 1992 en 1998, beide malen in het onder water staande rietveld aan de zuid-oostzijde van de plas. Buiten deze broedgevallen is er alleen een waarneming op 12-5-1996 van een zingende vogel, die later in het broedseizoen niet meer is aangetroffen.

Op 21-5-2004 verschenen 2 fanatiek zingende grote karekieten in Vlietland.

Grote karekiet in Vlietland, 26-5-2004


Laatste revisie: oktober 2001