Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
Links


Grote Mantelmeeuw - Larus marinus

Grote Mantelmeeuw, 1-2-2004

De Grote Mantelmeeuw wordt vooral gezien van november t/m maart. In klein aantal is de soort ook in de andere maanden van het jaar aanwezig. In juni ontbreekt de soort.

In december 1988 werden enkele malen grote aantallen gezien. In de jaren daarna is het aantal waarnemingen en de aantallen waargenomen vogels sterk gedaald. Ook op de slaapplaats in Vlietland is de Grote Mantelmeeuw nauwelijks meer aanwezig. Op de tellingen op 15-1-1994 en 14-1-1995 werden slechts 1 resp. 3 ex. genoteerd. In de Meeslouwerpolder ging het destijds nog om 30 tot 100 vogels, met een maximum van 161 ex. in 1981. In 1996 en 1997 is de soort weer regelmatig aanwezig, zij het in nog steeds kleine aantallen.

Op 15-5-2002 werd een geringd exemplaar gezien. De vogel was op 29-06-01 geringd als pullus in Noorwegen (Lyngenholmen, Lyngdal, Vest-Agder).

grotere aantallen
18-12-198836 ex.
25-12-198830 ex.

jaaroverzicht
 '88'89'90'91'92'93'94'95'96'97Totaal
Laatst16-516-24-2-----10-320-416-5
Eerst14-1018-930-12----22-1025-826-726-7