Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
Links


Holenduif - Columba oenas

Holenduif, 19-6-2012 (Foto ? Sytze Jongma)

De Holenduif is het hele jaar aanwezig rond de Vogelplas Starrevaart. In het winterhalfjaar is de soort het meest algemeen. Vaak wordt de soort 's ochtends en 's avonds overvliegend gezien tijdens foerageervluchten vanuit het landgoed de Horsten naar de polders.

Voor de voltooiing van de Vogelplas Starrevaart verbleven er soms grote groepen in het gebied. Dit was vooral in 1988 het geval, toen het terrein van SBB net beplant en ruig begroeid was. De aantallen liepen op tot 94 ex. op 25-12-1988. Dit is beduidend hoger dan de jaarmaxima van de Meeslouwerpolder, die indertijd tussen de 10 en 30 ex. lagen. De toename van de aantallen stemt overeen met een landelijke toename van de soort[4]. Na 1988 daalden de aantallen rond de Vogelplas, en werd de soort bijna alleen nog maar overvliegend gezien.

grotere aantallen
13-2-198860 ex.24-12-198970 ex.
21-12-198881 ex.10-11-199130 ex.
25-12-198894 ex.19-11-199740 ex.

Holenduif op de slikplaat, 14-7-2002