Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
Links


Houtduif - Columba palumbus

Houtduif, 16-5-2003

De Houtduif is een broedvogel die bij de Vogelplas Starrevaart snel in aantal is genomen met het uitgroeien van de aangeplante bosschages. De soort broedt vooral in de aanplanting en in mindere mate in de erfbeplanting langs de Vliet. Hetzelfde trad op in de Meeslouwerpolder, waar de soort tot 1980 de voorkeur gaf aan moerasbos boven de tuinen langs de Vliet. Het aantal broedvogels op de Vogelplas Starrevaart varieert nogal, van 3 tot 18 paar. De oorzaak van deze sterke fluctuaties is niet bekend.

Tijdens de trektijd vliegt de soort soms in massale groepen over als duizenden Houtduiven zich in het najaar verzamelen in landgoed de Horsten. In oktober tot en met januari vliegt de soort 's ochtends van de Horsten naar de polders en 's avonds weer terug. In het voorjaar, maart en april, gebeurt dit ook, maar in veel kleinere aantallen. Voor de voltooiing van de Vogelplas Starrevaart in 1995 verbleven in het voorjaar vaak groepen Houtduiven op de graslanden bij de Kniplaan.

grotere aantallen
23-10-1988320 ex.13-11-1994400 ex.
22-10-1989550 ex.29-10-1995670 ex.
14-10-1990400 ex.14-1-1996600 ex.
5-12-1993640 ex.