Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
Links


Huismus - Passer domesticus

Man Huismus in meidoorn, 2-3-2003

De Huismus is een soort die vrij algemeen is in de buurt van de bebouwing in het gebied. Aan het eind van het broedseizoen is de soort ook in de bosaanplant te vinden, op zoek naar insecten voor de jongen.

Als broedvogel is de soort in de loop der jaren fors achteruit gegaan, van bijna 100 naar rond de 10 paar. In de eerste jaren werd de soort nog aangetroffen bij alle boerderijen in het gebied, in de latere jaren concentreren de broedgevallen zich rond de manege en omliggende boerderijen. De achteruitgang van de Huismus is overigens een landelijke trend.