Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
Links


Huiszwaluw - Delichon urbica

De huiszwaluw is van eind april tot eind september op de Vogelplas te zien. De Huiszwaluw heeft lange tijd gebroed bij de Vogelplas Starrevaart, in een kolonie die zich bevindt op drie boerderijen en de manege langs de Vliet. Boven de Vogelplas en rond de bebouwing wordt voedsel gezocht. Het aantal Huiszwaluwen dat op de Vogelplas Starrevaart werd gezien was nooit groter dan de broedkolonie zelf.

De aantalsontwikkeling van de broedkolonie is opmerkelijk. De kolonie groeide in de jaren na de aanleg van de eerste fase van de Vogelplas van 14 naar zo'n 40 paar in 1990 en 1991. In dezelfde periode ging de Huiszwaluw in het hele land langzaam achteruit[4]. Na 1991 kromp de kolonie echter vrij snel weer in, tot in 1994 het aantal van 1988 weer was bereikt. De achteruitgang zette door tot in 1997 toen slechts 1 paar heeft gebroed.

De oorzaak van de toename en vervolgens de afname is niet duidelijk. Het kan zijn dat de aanleg van de Vogelplas heeft gezorgd voor het in ruime mate beschikbaar komen van bouwmateriaal voor de nesten, te weten modder. In latere jaren neemt met het begroeien van het terrein de slikkige terreinen in oppervlak af. De voltooiing van de Vogelplas Starrevaart heeft echter ook tot een toename van slikkig terrein geleid, zonder dat dit duidelijk effect op de kolonie had.

jaaroverzicht
 '88'89'90'91'92'93'94'95'96'97Totaal
Eerste24-430-46-55-517-55-53-422-429-426-43-4
Laatste17-924-99-91-99-930-92-930-922-921-930-9

grotere aantallen
9-8-198956 ex.28-7-199170 ex.
9-9-199060 ex.1-8-199360 ex.