Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
Links


Kerkuil - Tyto alba

Kerkuil in Vlietland, 18-2-2009 (Foto ? Sytze Jongma)

De Kerkuil overwintert af en toe rond de boerderijen bij de Vogelplas Starrevaart. Dit is sinds 1997 vastgesteld. In 2000 is een dode vogel gevonden. Later in dezelfde winter bleek nog steeds een exemplaar aanwezig. Ook in 2002 en 2004 is een kerkuil gezien, of braakballen gevonden.

Een duidelijk beeld van het voorkomen van de soort ontbreekt, doordat de soort zich geheimzinnig gedraagt en overdag op priv?errein rust. De vogel is in de omgeving, vooral aan de oostkant van de Vogelplas, toenemend als broedvogel aanwezig. Dit leidt ook tot verkeersslachtoffers. In juli 2004 is een vermoedelijke kerkuil in de middenberm van de A4 aangetroffen. Op 9-1-2005 is een kerkuil gevonden aan de westkant van de A4. Bij de laatste vogel bleek het te gaan om een van de lokale broedvogels, zie het ringoverzicht.

Bij onderzoek van braakballen op de winterlokatie die in 2000 werd gebruikt bleek dat de Spreeuw favoriet was op het menu. Kennelijk joeg de Kerkuil vooral op de spreeuwenslaapplaats in de Vogelplas. In 2004 is door Martin van de Reep onderzoek gedaan aan 31 braakballen (155 prooiresten) op dezelfde lokatie. Daar kwam een ander beeld uit naar voren:

Verdeling prooiresten 2004 (Gegevens ? Martin van de Reep)
Opvallend is dat er zeer weinig prooiresten van veldmuizen zijn aangetroffen in dit topjaar van de veldmuis. De soorten die houden van kruidenrijke, bosachtige en droge delen zijn herkenbaar alsook de dwergmuis die langs dijk- en rietbegroeiingen is te vinden. Het overwicht aan huisspitsmuizen is waarschijnlijk gevangen rond de hoger gelegen delen langs de bebouwing.

Alhoewel al sinds jaar en dag een uilenkast aanwezig is in het gebied, is bezetting van deze kast of aanwezigheid in het broedseizoen nooit vastgesteld.

Braakbal en plukresten (kop en vleugel
van een Spreeuw) van Kerkuil, 7-1-2000


Laatste revisie: februari 2005