Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
Links


Kleine Karekiet - Acrocephalus scirpaceus

Kleine karekiet, 20-5-2004

De Kleine Karekiet nam als broedvogel explosief toe met het uitgroeien van de rietvelden in de Vogelplas Starrevaart. In 1989 vestigde de soort zich met 2 paar als broedvogel. Jaarlijks groeide het broedbestand gestaag, tot een maximum van 85 paar in 1995. Met de voltooiing van de aanleg van het gebied zijn enkele oude rietpercelen langs de tijdelijke noordoostelijke kade afgegraven. In 1996 hebben er toen minder Kleine Karekieten gebroed. In 1997 is een oud rietperceel gemaaid, terwijl het jonge riet nog nauwelijks als broedplaats geschikt was. Dit gaf een verdere, maar ongetwijfeld tijdelijke, afname van de broedstand te zien.

Kleine karekiet, juli 2000 (Foto ? Bert Zaalberg)

De soort arriveert eind april, en wordt behoudens een enkele oktoberwaarneming tot eind september nog gezien.

jaaroverzicht
 '88'89'90'91'92'93'94'95'96'97Totaal
Eerste--10-55-526-422-430-430-421-419-419-4
Laatste-23-619-821-927-912-924-920-86-106-96-10