Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
Links


Kleine Rietgans - Anser brachyrhynchus

Kleine Rietganzen, 2-11-2002

De Kleine Rietgans wordt bijna jaarlijks gezien. Meestal zijn het overtrekkende vogels, met als grootste aantallen 94 ZW op 13-11-2005 en 84 NO op 1-1-1989. Soms verblijft de soort op de plas: 16-2-1989: 34 ex., 14-3-1991: 2 ex., 12-1-1992: 3 ex., 5-5-1993: 1 ex. en 19-11-1995: 1 ex.. De mei-waarneming betrof waarschijnlijk een tam exemplaar.