Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
Links


Kneu - Carduelis cannabina

Foeragerende Kneu (man in eerste winterkleed), 21-4-2003

Tijdens de voorjaarstrek, vooral in april, zijn vaak groepen Kneuen aanwezig rond de Vogelplas. Na de trek blijft de broedpopulatie over. De Kneu is een jaarlijks broedvogel rond de Vogelplas, met 3 tot 7 paar. De meeste broedvogels zijn in de bosaanplant van SBB te vinden. Met het uitgroeien van deze aanplant wordt de soort daar schaarser. De laatste jaren broedt de soort vooral in de rietvelden. Na het broedseizoen, in augustus en september, zwerft de soort over het terrein. Na oktober wordt de soort tot in maart bijna niet meer gezien.

grotere aantallen
11-9-198820 ex.4-4-199315 ex.
25-9-198817 ex.3-4-199414 ex.
10-5-199014 ex.17-6-199519 ex.