Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
Links


Nachtegaal - Luscinia megarhynchos

Nachtegaal in Vlietland, 22-5-2005

De Nachtegaal is een jaarlijkse broedvogel in het noordelijk deel van Vlietland. De vogel komt vooral voor in bosschages met dichte ondergroei van meidoorn. Het maximaal aantal waargenomen vogels is op 24-4-2005: 8 ex..

Soms is er ook een territorium in het noordelijk deel van de Meeslouwerplas, met waarnemingen van een zingende vogel op 2-6-2002, 15-4-2003 en 2-6-2004. Soms verschijnt de Nachtegaal ook in de bosaanplant ten zuiden van de Vogelplas Starrevaart, met waarnemingen op 14-5-1988: 1 ex., 9-5-1999: 1 ex., 5-5-2000: 1 ex., 12 t/m 26-5-2001: 1 ex. en 28-5-2003: 1 ex..


Laatste revisie: mei 2005