Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
Links


Oeverzwaluw - Riparia riparia

De Oeverzwaluw wordt jaarlijks gezien. De eerste Oeverzwaluwen arriveren eind april, en soms al in eind maart. In juni is de soort weer verdwenen. Slechts tweemaal is de soort in het najaar nog gezien. Het gaat altijd om kleine aantallen, tot zo'n 20 ex.. E?maal waren 80 ex. aanwezig, op 27-4-1997.

In de Meeslouwerpolder was de soort van 1975 tot 1985 broedvogel, tot maximaal 9 broedpaar. In de Vogelplas Starrevaart ontbreekt het de Oeverzwaluw aan natuurlijke nestelmogelijkheden. Slechts ?nmaal kwam de soort hier tot broeden. In 1989 waren bij graafwerkzaamheden zandhopen opgeworpen. Later werd daarin een nest aangetroffen.

jaaroverzicht
 '88'89'90'91'92'93'94'95'96'97Totaal
Broedgevallen-1---------
Eerste24-428-310-523-526-422-41-45-48-46-428-3
Laatste----8-8-18-917-9-8-918-9

grotere aantallen
30-4-199222 ex.
29-4-199615 ex.
27-4-199780 ex.