Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
Links


Porseleinhoen - Porzana porzana

Porseleinhoen, 9-8-2002

Het porseleinhoen wordt vanaf 1996 jaarlijks waargenomen. Meestal gaat het om zichtwaarnemingen na het broedseizoen, en bijna altijd betreft dit juveniele vogels. In 1997 en 1999 werd het porseleinhoen ook roepend in het voorjaar vastgesteld, en voldeed aan de SOVON criteria voor een broedgeval.

Op 17-8-1997 werd een verzwakte juveniele vogel geraapt. De vogel werd naar het asiel van de Haagse Vogelbescherming gebracht, maar overleed helaas binnen enkele dagen.

Vanaf 22-7-2002 tot 17-8-2002 waren twee vogels ter plekke. Een van de vogels was vrij tam, en liet zich steeds goed zien. Zie ook het overzicht van de toen gemaakte foto's.

Vanaf 6-8-2004 was een juveniele vogel aanwezig. Op 10-8-2004 werden in de avondschemering 5 vogels gezien. Ook van deze waarnemingen zijn foto's gemaakt.

alle waarnemingen
11-8-19961 ex. langs pitrus in zuidwesthoek
18-5-19971 ex. roepend in natte riet westzijde
17-8-19971 verzwakt juv. geraapt
26 en 27-6-19981 ex. gezien
26-7-19981 ex. gezien
4-8-19991 ex. gezien
9-7-20001 ex. gezien op het pad naar de kijkhut
2-1-20011 ex. gezien bij bevroren plasje bij parkeerplaats
22-7-2002 t/m 9-8-20022 ex. in de noordwesthoek en noordrand
5 en 24-9-20031 in zuidoosthoek
15-9-20031 op schelpeneiland
6-8-20041 juveniel aan Kniplaanzijde
10-8-20045 ex. aan Kniplaanzijde

jaaroverzicht
 '88'89'90'91'92'93'94'95'96'97'98'99''00
Broedgevallen---------1-1-

Porseleinhoen, 26-6-1998 (Foto ? Bert Zaalberg)

Verzwakt Porseleinhoen op de ringdijk, 17-8-1997


Laatste revisie: augustus 2004