Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
Links


Purperreiger - Ardea purpurea

Purperreiger, 2-8-2014 (Foto ? The? van Kleffens)

In de Meeslouwerpolder werd de Purperreiger jaarlijks waargenomen. Meestal betrof het 1-2 ex. die langere tijd verbleven. In de tussentijd is de Purperreiger sterk achteruitgegaan[4]. Op de Vogelplas Starrevaart is het aantal waarnemingen beduidend minder. De soort wordt vooral in het najaar gezien. Incidenteel zijn er ook voorjaarswaarnemingen. Tussen 1995 en 2000 is de soort in het geheel niet gezien.

alle waarnemingen
5-8-19881 adult overvliegend
4-8-19892 ex.
29-9-19921 ex.
1-8-19931 juv.
25-9-19941 ex.
9-10-19941 ex.
13-4-19951 ex.
20-8-19951 ex.
14-8-20001 ex.
13-5-20011 ex. NO-trekkend
30-7-20011 juv.

Juveniele Purperreiger in de Meeslouwerpolder, aug 1983


Laatste revisie: oktober 2001