Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
Links


Ransuil - Asio otus

Slaapplaats van Ransuilen, 21-12-2003

De Ransuil is driemaal vastgesteld als broedvogel, in 1992, 1996 en 1997. De laatste twee genoemde jaren had de Ransuil een territorium in de bosaanplant, niet ver van het fietspad af. Dit paar is door veel mensen gezien. De vogel broedt vrijwel jaarlijks in Haagwijk, de buitenplaats aan de overkant van de Vliet. In het voorjaar is de bedelroep van de jongen aldaar van grote afstand te horen.

Buiten het broedseizoen is de soort vaak jagend langs de rietranden te zien. De meeste waarnemingen zijn in de avondschemering, vanaf een uur na zonsondergang. Soms wordt de soort ook 's ochtendsvroeg gezien.

In Vlietland broedt de soort waarschijnlijk jaarlijks. Hier bevindt zich 's winters ook een slaapplaats waar in de winter 2002/2003 tot maximaal 11 vogels aanwezig waren. In najaar 2003 heeft de soort de oorspronkelijke slaapplaats verlaten. De plek is bij veel mensen bekend geraakt, en de vogels zijn vermoedelijk door de grote belangstelling verstoord. Elders in het gebied kunnen ook Ransuilen worden aangetroffen.

Ransuil, 16-2-2003

Twee opnamen van roepende man Ransuil, 14-5-2004


Laatste revisie: december 2003