Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
Links


Ringmus - Passer montanus

De Ringmus heeft tot 1994 met 2 tot 4 ex. gebroed bij de boerderijen en in nestkasten bij de volkstuinen. Hierna heeft de soort niet meer in het gebied gebroed. Evenals bij de Huismus is ook bij de Ringmus de achteruitgang een landelijke trend.

De soort is op de Vogelplas Starrevaart vooral algemeen na het broedseizoen. De soort zwerft dan in troepen rond. De aantallen kunnen oplopen tot rond de 40 ex., met twee uitschieters naar 100 ex..

grotere aantallen
1-10-198844 ex.23-9-199047 ex.
14-11-198840 ex.9-12-1995103 ex.
14-7-1990100 ex.28-12-199740 ex.