Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
Links


Smelleken - Falco columbarius

Negen waarnemingen: 6-3-1988: 1 vrouw, 6-10-1989: 1 vrouw, 26-1-1991: 1 vrouw Z-trekkend, 23-9-1998: 1 man jagend op graspieper, 5-8-1999: 1 ex., 25-11-2001: 1 overvliegend, 19-1-2002: 1 man, 19-9-2002: 1 ex., 20-4-2003: 1 vrouw NO.


Laatste revisie: oktober 2004