Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
Links


Spotvogel - Hippolais icterina

De ontwikkeling van de Spotvogel is opmerkelijk. In 1989 en 1990 broedden er 15 resp. 13 paar in het gebied. Deze vogels zaten vrij dicht opeen, in de percelen met populieren met vrij dichte onderbegroeiing. Deze percelen bevonden zich vooral vlak langs de rijksweg A4 en in de strook tussen de toegangsweg tot het gebied van SBB en de Vogelplas.

In latere jaren werd dit terrein door het hoog opgroeien van de beplanting steeds minder geschikt. De stand zakt in tot slechts 2 paar in 1994. Deze vogels verkozen de erfbeplanting langs de Vliet, in de bosaanplant wordt niet meer gebroed. De stand bleef langzaam terug lopen, totdat de soort in 1997 niet meer heeft gebroed.

De soort arriveert rond half mei in het gebied. De hersttrek is door het verborgen gedrag van de soort nauwelijks zichtbaar. De soort is een enkele keer nog in september gezien, 1-9-1991: 1 ex..

jaaroverzicht
 '88'89'90'91'92'93'94'95'96'97Totaal
Eerste15-57-510-523-517-523-512-517-626-5-7-5
Laatste3-723-614-71-928-63-719-6---1-9