Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
Links


Sprinkhaanzanger - Locustella naevia

Zingende Sprinkhaanzanger, 8-6-2005

In 1987 heeft de Sprinkhaanzanger gebroed in het gebied waar de Vogelplas Starrevaart is aangelegd. In de jaren erna waren er losse waarnemingen. Na voltooiing van de aanleg van het gebied in 1995 kwam de soort onregelmatig tot broeden. De territoria bevonden zich steeds in het oudste rietveld van het gebied, in het zuidwestelijke droge rietveld. De soort kwam onregelmatig ook tot broeden langs de naastgelegen Meeslouwerplas.

De soort wordt vrijwel uitsluitend in het voorjaar en zingend waargenomen, vanaf half april tot in juli. Van het najaar zijn weinig waarnemingen bekend. Op 5-9-2001 was een roepende vogel aanwezig langs de Kniplaan.

jaaroverzicht
 '88'89'90'91'92'93'94'95'96'97'98'99'00'01Totaal
Eerste--10-5---17-430-420-420-425-47-65-722-417-4
Laatste-------------5-95-9

Sprinkhaanzanger in Leidschendammerhout, 23-5-2006


Laatste revisie: mei 2002