Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
Links


Staartmees - Aegithalos caudatus

Witkoppige Staartmees in Vlietland, 12-1-2013

Vanaf 1992 verscheen de Staartmees geregeld in het gebied. Vaak werden groepjes aangetroffen in de bosaanplant van SBB. De soort is een jaargast, die vooral tijdens het najaar in wat grotere aantallen wordt gezien. De meeste waarnemingen zijn tussen begin oktober en begin december. Sinds 1993 broedt de soort jaarlijks in het gebied.

grotere aantallen
29-11-199212 ex.16-2-199716 ex.
5-11-199411 ex.22-10-199714 ex.
22-10-199511 ex.

Staartmees in de Meeslouwerplas, 20-9-2005 (Foto ? Sytze Jongma)

Staartmees bij nest in aanbouw, 10-3-2002