Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
Links


Temmincks Strandloper - Calidris temminckii

Twee Temmincks Strandlopers, 20-5-2004

De Temmincks Strandloper is zeldzamer dan de Kleine Strandloper. De soort wordt vaak in het voorjaar opgemerkt, als de Kleine Strandloper - die vooral tijdens de najaarstrek ons land aandoet - ook vrij schaars is. In het voorjaar echter zijn de condities op de Vogelplas Starrevaart niet gunstig voor strandlopers. De waterstand is nog niet gezakt naar het lage nazomerpeil en de slikplaat staat onder water. Een uitzondering was 1996, vlak na de voltooiing van de Vogelplas Starrevaart. Toen waren er ook in het voorjaar slikrijke condities. De Temmincks Strandloper werd toen tienmaal waargenomen, van 2-5-1996 t/m 9-6-1996. Het maximum bedroeg 7 ex. op 14-5-1996. Ook in 2002 stond het slik in het voorjaar droog, resulterend in drie waarnemingen: 7-5-2002: 4 ex., 17-5-2002: 1 ex. en 25-5-2002: 1 ex.. In 2004 was de waterstand wederom laag en was de soort vanaf 14-5-2004 aanwezig. Het maximum aantal vogels was 17-5-2004 t/m 21-5-2004: 3 ex..

De overige waarnemingen betreft veelal solitaire vogels die in het najaar zijn gezien: 5-8-1998 t/m 2-9-1998: drie waarnemingen van 1 ex., 4-8-1999: 1 ex. en 21-7-2002: 1 ex.. De enige najaarswaarneming van meerdere vogels was op 16-7-2002: 5 ex..

Temmincks Strandloper, 20-5-2004

Juveniele Temmincks Strandlopers, 11-9-2005


Laatste revisie: mei 2004