Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
Links


Veldleeuwerik - Alauda arvensis

In het voorkomen van de Veldleeuwerik op de Vogelplas Starrevaart zijn twee pieken te onderscheiden, maart en september t/m november. Meestal betreft het overvliegende vogels. De najaarstrek is hierbij het sterkst. Voor de voltooiing van de Vogelplas Starrevaart verbleven een enkele keer tijdens de trek groepen Veldleeuwerikken in de graslanden tussen de plas en de Kniplaan, zoals 12-2-1993: 50 ex..

De Veldleeuwerik was voor de start van de aanleg van de Vogelplas Starrevaart een algemene broedvogel in de gecombineerde Starrevaart- en Damhouderpolder. In 1987 broedden er 12 paar. Na aanleg van de plas en aanplanting van de bosschages in het SBB-terrein kromp het oppervlak aan geschikt broedterrein. In 1988 werd ook nog in de jonge aanplant gebroed, daarna alleen nog in het resterende grasland, met 1 tot 3 paar. Na voltooiing van de Vogelplas Starrevaart heeft de soort niet meer in het gebied gebroed.

grotere aantallen
14-10-199075 ZW22-10-1995645 ZW
20-10-199066 overvliegend12-11-199577 Z
12-2-199350 verblijvend10-3-1996230 NW, 1 verblijvend
30-9-199353 overvliegend13-10-1996100 overvliegend
15-10-199546 ZW