Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
Links


Wilde Zwaan - Cygnus cygnus

Juveniel Wilde Zwaan, 16-10-2001
(Foto ? Adri de Groot)

De Wilde Zwaan komt vanaf oktober tot in april in kleine aantal op de Vogelplas Starrevaart voor. Soms overnacht de soort alleen en komt dan vaak mee met Kleine Zwanen. Meestal echter is de soort ook overdag aanwezig. Na een waarneming op 22-11-1988 van 9 ex. werd de soort pas vanaf 1990 regelmatiger gezien. Wellicht was toen de dekking op de plas voldoende, of was er voldoende voedsel in de vorm van waterplanten. In 1998 en 1999 ontbrak de soort weer vrijwel geheel.

jaaroverzicht
 '88'89'90'91'92'93'94'95'96'97'98'99Totaal
Laatste---14-35-47-3--8-422-38-213-28-4
Eerste--16-1229-128-11----4-10--4-10

grotere aantallen
22-11-19889 ex.10-3-19966 ex.
14-3-19915 ex.17-3-19966 ex.


Laatste revisie: maart 2000