Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
Links


Wulp - Numenius arquata

Wulp op het schelpeneiland, 18-10-2002

Vooral in het winterhalfjaar is de Wulp rond de Vogelplas Starrevaart te vinden. In de eerste jaren was de soort vaak aanwezig in het gebied met aantallen die opliepen tot rond de 70 ex.. Het maximum was op 9-2-1990: 150 ex.. Er is echter geen sprake van een slaapplaats zoals die in Vlietland te vinden was. Daar waren v?r de zandwinning in de Meeslouwerpolder 2000 tot 3000 Wulpen te vinden.

Vanaf 1990, toen het terrein meer begroeid raakte, werd de soort bijna uitsluitend overvliegend waargenomen.

grotere aantallen
25-1-198979 ex. tp, 40 ex. ov1-1-199381 ex. ZW
11-2-198967 ex.17-12-199560 ex. ZW
9-2-1990150 ex.26-12-1996159 ex. ZW

Wulpen op het ijs, 10-1-2003

Wulpen op de slikplaat, 8-5-2004