Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
Links


Zanglijster - Turdus philomelos

Zanglijster, 2-11-2002

De Zanglijster is een soort die alleen in oktober vrij algemeen voorkomt. In sommige jaren zijn tijdens de najaarstrek grote groepen aanwezig in de bosaanplant. De soort broedt onregelmatig met 1 broedpaar in de erfbeplanting langs de Vliet.

grotere aantallen
1-10-198857 overvliegend13-10-2001156 ex. overvliegend
16-10-1988100 verblijvend15-10-2001100 ex. overvliegend
14-10-199086 ZW5-10-2005235 NO