Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
Links


Zilverplevier - Pluvialis squatarola

Zilverplevier in Leidschendammerhout, 20-5-2006 (Foto ? Luuk Punt)

De Zilverplevier is een kustgebonden soort, die op de Vogelplas Starrevaart meestal langstrekkend wordt gezien. In 1988 en vanaf 1996 waren er wat meer verblijvende vogels. Vlak na aanleg van de eerste fase was het oppervlak aan slikterein groter dan in latere jaren. Vanaf 1996, het jaar na voltooiing van de aanleg van de Vogelplas Starrevaart, valt in het najaar de slikplaat droog. Dit trekt Zilverplevieren aan, alhoewel de aantallen vrij klein blijven.

De waarnemingen zijn van maart t/m september. Alleen in 2001 bleef de soort langer aanwezig, tot 7-12-2001 1 ࠲ ex.. Tot 1996 concentreerden de waarnemingen zich in mei. Zo was de soort in 1996 aanwezig van 8-4-1996 t/m 28-5-1996. Hierna wordt de soort vooral in het najaar gezien. Dit laatste komt ook meer overeen met het beeld van de Meeslouwerpolder voor 1985, waar de soort ook regelmatig tijdens de najaarstrek werd gezien.

grotere aantallen
24-3-19888 ex.11-7-199126 ex. ov,
27-3-198810 ex.12-5-19962 ex., 11 ex. NO
13-5-199056 ex. N30-4-200110 ex.

Zilverplevier op de slikplaat, 5-11-2001 (Foto ? Adri de Groot)


Laatste revisie: juli 2002